späť 1993/18 ďalej
Zvolen
Katalógové číslo:  18
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  24.9.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  tlač neukončená


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 24. 9. 1993 výplatnú poštovú známku "Zvolen" s nominálnou hodnotou 30 Sk.

Známka s motívom Zvolenského zámku a erbom mesta Zvolen bola vydaná v roku 750. výročia udelenia obnovenia mestských práv. Autorom výtvarného návrhu, ryteckej rozkresby a rytiny je akad. maliar Martin Činovský

Známku rozmerov 23 x 19 mm na šírku vytlačila Poštová tlačiareň cenín, Praha, a. s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 100 ks.

Známka platila v tuzemskom a medzinárodnom styku od 24. 9. 1993 do 31. 12. 2008.

Zvolen leží vo Zvolenskej kotline pri sútoku rieky Slatiny s Hronom. Na jeho území sa našli archeologické nálezy zo strednej a mladšej doby bronzovej. Na Pustom hrade, kde je postavený Zvolenský zámok, bolo slovanské hradisko. Prvý raz sa spomína osada pod kráľovským hradom Starý Zvolen (Pustý hrad) v listine Belu IV. z roku 1243, kde sú potvrdené mestské výsady. V 14. storočí dal kráľ Ľudovít I. postaviť v meste kráľovský dom (zámok) a nový kostol sv. Alžbety. V 18. storočí prestal byť Zvolen sídlom župy, a tým jeho význam značne poklesol. V období prvého slovenského štátu vzniklo mestské múzeum a ornitologická záhrada. V súčasnosti je Zvolen strediskom drevárskeho, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. Je tu Technická univerzita s lesníckym, drevárskym a ekologickým zameraním, galéria starého slovenského umenia, vlastivedné múzeum a Divadlo J.G.Tajovského. Na zámku sa každoročne koná divadelný festival - Zvolenské zámocké hry.
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom