späť 1993/20 ďalej
Gabčíkovo
Katalógové číslo:  20
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  12.11.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 233 000
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 12. 11. 1993 príležitostnú poštovú známku "Gabčíkovo" v nominálnej hodnote 10 Sk.

Na známke je zobrazené vodné dielo Gabčíkovo, nad vodnou hladinou sa vznáša kršiak rybár s korisťou, v pozadí sa črtá dúha. Viacfarebná známka rozmerov 49 x 19 mm je doplnená kupónom modrej farby rozmerov 23 x 19 mm. Na kupóne je mapka vodnej cesty Rýn - Mohan - Dunaj (R-M-D) s vyznačením Gabčíkova a s textom "V srdci Európy". Autorom výtvarného návrhu známky a kupónu je akad. maliar Jozef Baláž, rytcom je akad. maliar Martin Činovský.

Emisiu vytlačila Poštová tlačiareň cenín, Praha, a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou. Tlačový list obsahuje 30 ks známok a 40 ks kupónov.

Známka platila v tuzemskom a medzinárodnom poštovom styku od 12. 11. 1993 do 31. 12. 2008.

Prvé projektové štúdie viacúčelového využitia slovenského úseku Dunaja vypracoval vi roku 1951 Vodoprojekt Bratislava ako súčasť vodnej magistrály Rýn-Mohan-Dunaj (ochrana proti povodniam a využitie vodnej energie). Vi roku 1952 bolo prvé rokovanie vládnych delegácií Československa a Maďarska oi využití spoločného úseku Dunaja. Zmluva medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bola podpísaná 16.7.1977. Parlament Maďarskej republiky rozhodol 31.10.1989 oi zastavení výstavby stupňa Nagymaros. Vláda ČSFR naopak schválila realizáciu dočasného riešenia - stavebné práce na variante C, t.j. vybudovanie ojektov výlučne na území ČSFR, a tým uvedenie do prevádzky vodného diela Gabčíkovo. Prehradenie Dunaja pri Čunove sa začalo 24.10.1992 a ukončením odvádzacieho kanála sa prietok vody vi Dunaji rozdelil do prívodného kanála ki hydroelektrárni Gabčíkovo a do starého dunajského koryta. Doterajšia prevádzka vodného diela Gabčíkovo variantu C dokazuje, že negatívne vplyvy uvádzané vo vyhláseniach Maďarskej republiky sa neprejavili.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom