späť 1993/21 ďalej
Červený kríž
Katalógové číslo:  21
Autor výtvarného návrhu známky:  František Horniak
Rytina známky:  František Horniak
Dátum vydania:  15.11.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 150 000
Autor motívu na FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak
Tlačiareň:  Kasico,a.s., Bratislava
Technika tlače:  ofset
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 15. 11. 1993 príležitostnú príplatkovú poštovú známku "Červený kríž" v nominálnej hodnote 3 Sk s príplatkom 1 Sk v prospech Slovenského Červeného kríža.

Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a pečiatky a súčasne aj rytcom je František Horniak. Obrazovú časť známky tvorí symbolická kresba kvapky krvi s detskou tváričkou, dopĺňa ju znak Červeného kríža. Známku o rozmeroch 23 x 30 mm vytlačila Poštová tlačiareň cenín, Praha, a.s. rotačnou oceľotlačou kombinovanou s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 kusoch.

Známka platila v tuzemskom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 11. 1993 do 31. 12. 2008.

Slovenský Červený kríž (SČK) vznikol v roku 1993 ako samostatná organizácia v Slovenskej republike. Túto skutočnosť si slávnostne pripomenul Slovenský Červený kríž, denník Smena, Slovenský rozhlas a Slovenská televízia celoštátnou akciou, ktorou sa malo zvýšiť množstvo darovanej krvi v dňoch od 15.11.1993 do 15.12.1993. Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo k prvému dňu akcie (15.11.1993) príležitostnú známku s príplatkonm 1 Sk v prospech Slovenského Červeného kríža. Počas akcie darovalo krv 45 114 darcov. Na počesť akcie i darcov krvi sa uskutočnil benefičný koncert v bratislavskom Istropolise za účasti E.Kováčovej, čestnej prezidentky SČK, I.Belohorskej, ministerky zdravotníctva SR, zástupcov konzulátov a ďalších hostí.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom