späť 1993/22 ďalej
Vianoce
Katalógové číslo:  22
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Martin Činovský
Dielo na známke:  Jozef Božetech Klemens: Narodenie
Dátum vydania:  1.12.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 335 000
Autor grafickej úpravy FDC:  Martin Činovský
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 1. 12. 1993 príležitostnú známku "Vianoce" v nominálnej hodnote 2 Sk.

Na známke je zreprodukované dielo slovenského výtvarníka Jozefa Božetecha Klemensa (1817-1883) Narodenie - návrh na plaketu alebo obraz (perokresba, 1873) . Autorom grafickej úpravy známky a rytcom známky je akad. maliar Martin Činovský.

Viacfarebnú známku rozmerov 23 x 30 mm vytlačila Poštová tlačiareň cenín , Praha, a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 kusoch.

Známka platila v tuzemskom a medzinárodnom poštovom styku od 1. 12. 1993 do 31. 12. 2008.

Vianoce sa slávia od 4. storočia v krajinách, kde sa rozšírilo kresťanstvo. Vv Európe sa podľa údajov v kronikách objavil vianočný stromček pravdepodobne vv roku 1605. Vianoce pripomínajú narodenie Ježiša Krista vv Betleheme. Od toho času sa začína počítať i náš letopočet. Na známke je znázornené Narodenie (perokresba) od Jozefa Božetecha Klemensa zv roku 1873. Na obálke prvého dňa je Panna Mária sv Ježišom (kresba ceruzou a perom zv roku 1876).
Jozef božetech Klemens (8.3.1817 Liptovký Mikuláš - 17.1.1883 Viedeň) bol jedným zo zakladateľov slovenského národného maliarstva. Pôsobil vv Prahe, na Orave a v Liptovskom Mikuláši.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom