späť 1993/23 ďalej
Mohyla Milana Rastislava Štefánika, Bradlo
Katalógové číslo:  23
Autor výtvarného návrhu hárčeka:  Karol Felix
Rytina známky:  Martin Činovský
Rytina hárčeka:  František Horniak
Dátum vydania:  17.12.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  213 700
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 17. 12. 1993 príležitostnú poštovú známku "Mohyla M. R. Štefánika Bradlo" v nominálnej hodnote 16 Sk.

Viacfarebná známka rozmerov obrazovej časti 40 x 26 mm je vytlačená na poštovom hárčeku rozmerov 70 x 90 mm. Na známke je stavba mohyly realizovaná podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča. V dolnej časti hárčeka je zobrazený pohľad na krajinu. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Karol Felix. Rytcom známky je akad. maliar Martin Činovský. Sprievodný motív na hárčeku vyryl František Horniak.

Hárček vytlačila PTC, a. s. Praha oceľotlačou z plochých platní.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom styku od 17. 12. 1993 do 31. 12. 2008.

Pre myšlienku pochovať národného hrdinu generála Dr. Milana Rastislava Štefánika na Bradle, blízko jeho rodiska Košarísk, sa rozhodol národný umelec, vytvarník a architekt Dušan Jurkovič. Prevzal na seba so zástupcami vojska a vlády prípravu pohrebu a výzdobu Bradla.
Dňa 28.2.1920 bratislavská jednota Sokol vytvorila Spolok pre postavenie pomníka generála Štefánika na Slovensku, úlohou ktorého bolo zabezpečiť aj finančné prostriedky. Legionárska jednota v Bratislave vytvorila zvláštny výbor Národ svojmu hrdinovi. Základný kameň pomníka bol položený 4.5.1924. Monumentálna Štefánikova mohyla predstavuje vyvýšený sarkofág so štyrmi pylónmi v rohoch. V rokoch 1924-1925 bola postavená cesta z Brezovej na Bradlo. Stavbu začali 11.7.1997 a bola dokončená za 280 pracovných dní. Slávnostne bola otvorená 23.9.1928 za účasti dvoch čestných plukov, 12. pešieho pluku z Komárna a 3. leteckého pluku z Piešťan, ktoré niesli meno generála Štefánika.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom