späť 1993/24 ďalej
Umenie
Jozef Kostka: Jar oráča
Katalógové číslo:  24
Grafická úprava:  Martin Činovský
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  31.12.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  316 000
Autor grafickej úpravy FDC:  Martin Činovský
Rytina FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 31. 12. 1993 príležitostnú známku "Jozef Kostka: Jar oráča" , zo série Umenie na poštových známkach, v nominálnej hodnote 9 Sk.

Plastika z majetku Slovenskej národnej galérie je vyobrazená na zelenom pozadí, popis diela je v spodnej časti známky. Autorom grafickej úpravy známky a rytiny je akad. maliar Martin Činovský. Známku rozmerov obrazovej časti 40 x 50 mm vytlačila 4-farebnou oceľotlačou z plochých platní PTC, a.s. Praha.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 31. 12. 1993 do 31. 12. 2008.

Jozef Kostka (29.1.1912 Stupava - 30.9.1996 Bratislava) ako sochár bol významným predstaviteľom slovenského umenia. Študoval na Strednej priemyselnej škole umeleckej v Prahe u profesora K. Dvořáka (1932-1937). Bol na študijnom pobyte L'Ecole des Blanye Arts v Paríži (1938-1939). Od roku 1943 do roku 1973 učil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Umelecky vychádzal z Michelangela. Venoval sa figurálnej plastike, kresbe a keramike. V jeho tvorbe prevládala komorná tvorba, známe sú napr. diela Čičmianka, Svätopluk, Žiaľ. Bol držiteľom mnohých cien a vyznamenaní.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom