späť 1993/25
Bratislava
Katalógové číslo:  25
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Kállay
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  31.12.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  lač neukončená


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 31.12.1993 výplatnú známku "Bratislava" v nominálnej hodnote 50 Sk s pohľadom na Bratislavu.

Autorom známky je akad. maliar Dušan Kállay. Rytcom je akad. maliar Martin Činovský. Viacfarebnú známku rozmerov 19 x 23 mm vytlačila rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou PTC, a.s. Praha.

Známka platila v tuzemskom a medzinárodnom poštovom styku od 31. 12. 1993 do 31. 12. 2008.

Jednou z dominánt mesta Bratislavy je Bratislavský hrad na hradnom vrchu. Bratislavský hradný vrch bol osídlený v dobe neolitickej, halštattskej a rímskej. Slovanské hradisko z veľkomoravskej doby sa spomína už v roku 907. Tu možno hľadať súvislosť so vznikom názvu mesta podľa mena jedného zo synov kráľa Svätopluka - Braslava.
V rokoch 1431-1434 bol prestavaný pôvodný románsky hrad na gotické kráľovské sídlo a vojenskú pevnosť. Renesančná prestavba sa uskutočnila v rokoch 1552-1570 a pôvodné opevnenie sa rozšírilo v rokoch 1672-1674. Dňa 28.5.1811 zničil požiar hradný palác a mnohé objekty v jeho okolí. V tereziánskej podobe sa začal obnovovať v roku 1953. V roku 1961 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a od roku 1962 sa postupne sprístupňovali na hrade reprezentačné miestnosti.
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom