späť 1994/27 ďalej
Medzinárodný rok rodiny
Katalógové číslo:  27
Autorka motívu známky:  Zuzana Tóthová (11 rokov)
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  29.4.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  6 170 000
Motív na FDC:  Róbert Adamec (11 rokov)
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik podľa ryteckej rozkresby Martina Činovského
Návrh na pečiatku:  Nikola Schmögnerová (5 rokov)
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 29. 4. 1994 príležitostnú poštovú známku "Medzinárodný rok rodiny" v nominálnej hodnote 3 Sk. Na známke je reprodukovaný výrez z práce Zuzany Tóthovej, 11-ročnej žiačky Gymnázia v Šali - Veči, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v súťaži detských výtvarných prác na tému rodina. Na známke ako doplňujúci motív sa uplatňuje značka Medzinárodného roka rodiny. Autorom grafickej úpravy známky a rytiny je akad. maliar Martin Činovský.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm vytlačila PTC Praha, a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou v tlačových listoch po 50 ks v náklade 8 000 000 ks.

Medzinárodný rok rodiny 1994 - Valné zhromaždenie OSN rezolúciou č. 44/82 z 12. decembra 1989 vyhlásilo rok 1994 za Medzinárodný rok rodiny vychádzajúc z princípu, že "rodina tvorí základnú jednotku spoločnosti a preto si zaslúži osobitnú pozornosť". Hlavným mottom roka je "Budovanie najmenšej demokracie v srdci spoločnosti". Túto tému vyjadruje aj oficiálny symbol MRR - srdce spojené s ďalším srdcom a chránené strechou. Logo navrhla viedenská umelkyňa švajčiarskeho pôvodu Cathérine Liittasy-Rollierová. Hlavným motívom na našej známke je rodina, téma citlivo vnímaná detskou dušou a vyjadrená prostými ale účinnými výrazovými prostriedkami. Na výtvarnom riešení celej emisie sú použité víťazné práce detí zo súťaže, ktorú na tému rodina vyhlásilo MDSVP nielen pre osvieženie produkcie ale najmä v snahe nechať hovoriť o tejto téme tých, ktorí teplo rodiny najviac potrebujú.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 29. 4. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom