späť 1994/28 ďalej
Osobnosti
Ján Andrej Segner
Katalógové číslo:  28
Autor výtvarného návrhu známky:  Róbert Brun
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  25.5.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  7 335 000
Autor motívu na FDC:  Róbert Brun
Rytina FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Róbert Brun
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 25. 5. 1994 známku zo série Osobnosti "Ján Andrej Segner" o nominálnej hodnote 8 Sk.

Známka okrem portrétu tohto významného fyzika (autor tzv. Segnerovho kolesa, dosiahol úspechy najmä v oblasti hydrauliky) zachytáva v
 symbolickej skratke oblasť jeho vedeckej činnosti. Autorom známky je akad. maliar Róbert Brun, rytcom je akad. maliar Martin Činovský. Dvojfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm na šírku vytlačila PTC, Praha, a. s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks v celkovom náklade 7 000 000 ks.

Ján Andrej Segner (  9. 10. 1704 Bratislava - 5. 10.1777 Halle, SRN) - fyzik, lekár, mimoriadny prof. na univerzite v Jene, prof. matematiky, fyziky a chémie na univerzite v Göttingene, prof. fyziky a matematiky v Halle. R. 1750 zhotovil tzv. Segnerovo koleso - reakčnú turbínu, vynález, ktorý mal veľký význam pre vznik prvých vodných turbín, neskôr viedol ku konštrukciám reaktívnych vodných motorov. Princíp riešenia približuje vedľajší motív na známke. Segnerovo koleso bolo, napriek nízkej účinnosti, priemyselne využívané. J. A. Segner bol členom petrohradskej a berlínskej akadémie a londýnskej Kráľovskej spoločnosti.

Známka platila v poštovom styku od 25. 5. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom