späť 1994/30 ďalej
Europa
Jozef Murgaš
Katalógové číslo:  30
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Grečner
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  27.5.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  376 000
Autor motívu na FDC:  Dušan Grečner
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Dušan Grečner
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 27.5.1994 príležitostnú poštovú známku "Jozef Murgaš", z emisného radu "Europa", v nominálnej hodnote 28 Sk.

Viacfarebná známka, rozmerov obrazovej časti 26 x 40 mm je venovaná Jozefovi Murgašovi, Slovákovi, ktorý je jedným z objaviteľov rádiotelegrafie. Na známke je jeho portrét, rytecké stvárnenie portrétu vychádza zo zachovanej autentickej fotografie. V dolnej časti známky je citácia z patentu, priznaného v USA, kde uskutočnil podstatnú časť svojich výskumov. Zobrazuje základnú časť vynálezu jeho vysielacieho zariadenia. Nápisy na známke okrem označenia "Europa" uvádzajú: Vynálezca - priekopník rádiotelegrafie Jozef Murgaš 1864 - 1929. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Dušan Grečner. Rytcom známky je akad. maliar Martin Činovský. Známku v tlačových listoch po 4 ks vytlačila Poštová tlačiareň cenín, a. s., Praha technikou 4-farebnej oceľotlače z plochých platní v náklade 400 000 ks.

Jozef Murgaš (17. 2. 1864 Tajov - 23. 5. 1929 Wilkes Barre, USA) vynálezca, priekopník rádiotelegrafie, jeden z objaviteľov rádiotelegrafie. R. 1904 dostal 2 patenty od US Patent Office za tzv. Tonsystém. Celkove mu bolo v USA priznaných 12 patentov z odboru rádiotelegrafie. Ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Patentovú prioritu v nerušenom bezdrôtovom prenose informácií princípom Tonsystém mu priznal súd v New Yorku 7. januára 1916. V dolnej časti známky je citácia z patentu priznaného v USA, kde uskutočnil podstatnú časť svojich výskumov. Zobrazuje základnú časť vynálezu jeho vysielacieho zariadenia.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 27. 5. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom