späť 1994/31 ďalej
Svetový deň bez tabaku
Katalógové číslo:  31
Autor výtvarného návrhu známky:  Zdeno Brázdil
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  31.5.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 450 000
Grafický motív na FDC:  Symbol Svetového dňa bez tabaku
Návrh na pečiatku:  Zdeno Brázdil
Tlačiareň FDC:  Kasico, a.s., Bratislava
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 31. 5. 1994 pri príležitosti "Svetového dňa bez tabaku" príležitostnú poštovú známku s touto témou, v nominálnej hodnote 3 Sk.

Viacfarebná známka so symbolickou kresbou a textom "Svetový deň bez tabaku" je dielom akad. maliara Zdena Brázdila. Rytcom známky je akad. maliar Martin Činovský. Známku rozmerov obrazovej časti 23 x 30 mm na šírku vytlačila PTC, Praha, a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s
 hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks v náklader 5 000 000 ks.

Svetový deň bez tabaku 31. máj, ktorý je Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za Svetový deň bez tabaku, je príležitosťou, pri ktorej MDSVP vydalo poštovú známku s protifajčiarskym námetom. Cieľom je upozorniť fajčiarov, ale najmä deti a mládež ako aj rodičov a pedagógov na nebezpečenstvo tohto škodlivého návyku. Dúfame, že aj známka, vydaná z
 podnetu Národného onkologického ústavu v Bratislave, podporí šľachetné celosvetové úsilie boja proti fajčeniu a prejavy záujmu o zdravie generácií. Vychádzame z presvedčenia, že vizuálna informácia, umelecky stvárnená je častokrát oveľa účinnejšia ako nepríjemné fakty.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 31. 5. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom