späť 1994/37 ďalej
Kráľ Svätopluk - 1100. výročie úmrtia

Katalógové číslo:  37
Autor výtvarného návrhu známky:  Tibor Bártfay
Rytina známky:  Josef Herčík
Dátum vydania:  20.7.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  400 000
Autor motívu na FDC:  Tibor Bártfay
Rytina FDC:  Josef Herčík
Návrh na pečiatku:  Tibor Bártfay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 20.7.1994 príležitostnú poštovú známku "Kráľ Svätopluk - 1100 výročie úmrtia", v nominálnej hodnote 12 Sk.

Viacfarebná známka, rozmerov obrazovej časti 40 x 50 mm je venovaná kráľovi Svätoplukovi k  1100. výročiu jeho úmrtia. Na známke je sochárske stvárnenie idealizovaného portrétu najvýznamnejšieho člena dynastie Mojmírovcov so symbolom Svätoplukových " prútov svornosti". V
 hornej časti známky okrem označenia SLOVENSKO a 12 Sk je nápis "Kráľ Svätopluk 870-894 " . Autorom výtvarných návrhov emisie je akad.sochár Tibor Bartfay. Rytcom známky je J.Herčík. Známku v 100 000 tlačových listoch po 4 ks vytlačila Poštová tlačiareň cenín, a. s., Praha technikou 4-farebnej oceľotlače z plochých platní. V TL sa nachádza potlačené medzihárčie na ktorom je rytina torza súdobého meča v čiernej farbe.

Kráľ Svätopluk - 1100. výročie úmrtia.  Najvýznamnejší predstaviteľ dynastie Mojmírovcov Svätopluk I. ( ? -894,Nitra),veľkomoravské knieža v rokoch 871 - 894. Za jeho vlády dosiahla veľkomoravská ríša najväčšiu územnú rozlohu. Svätopluk bol uznaný pápežom za rovnocenného panovníka vtedajšej kresťanskej EURÓPY. Jemu bola adresovaná pápežská bula " Industriae tuae" vydaná Jánom VIII.v júni roku 880 s oslovením "Dilecto filio Sfentopulcho, glorioso comiti" (Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu kniežaťu), ktorou sa zriaďuje veľkomoravská cirkevná provincia. O živote a múdrosti Svätopluka sa traduje mnoho legiend, najmä známa legenda o prútoch a svornosti. Meč na medzihárčí je inšpirovaný nálezom z hrobu veľkomoravského veľmoža v Blatnici.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 20. 7. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom