späť 1994/38 ďalej
120. výročie Svetovej poštovej únie
Katalógové číslo:  38
Autor výtvarného návrhu známky:  Oliver Solga
Rytina známky:  Rudolf Cigánik
Dátum vydania:  1.8.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 195 000
Autor motívu na FDC:  Oliver Solga
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Oliver Solga
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 1. 8. 1994 príležitostnú poštovú známku "120. výročie Svetovej poštovej únie" v nominálnej hodnote 8 Sk.

Na viacfarebnej známke rozmerov 23 x 40 mm (na výšku) je text "Svetová poštová únia, 1874-1994" a kresba symbolicky vyjadrujúca poslanie tejto svetovej organizácie. Výtvarníkom emisie je Oliver Solga. Rytcom emisie je akad. maliar Rudolf Cigánik. Známku v tlačových listoch po 50 ks vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a. s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou v
 náklade 3 000 000 ks.

Svetová poštová únia (SPÚ) - Union postale universelle (UPU) je jednou z odborných medzivládnych organizácií OSN. UPU je medzinárodná organizácia, ktorej účelom je zabezpečovať organizovanie a zdokonaľovanie poštových služieb a podporovať v tejto oblasti rozvoj medzinárodnej spolupráce. UPU bola založená 9. októbra 1874 v Berne. V súčasnej dobe má 178 členov. Slovenská republika sa stala jej členom 18. marca 1993. V dňoch 22. augusta až 14. septembra 1994 sa konal v Soule konať XXI. Kongres Svetovej poštovej únie.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 1. 8. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom