späť 1994/39 ďalej
50. výročie SNP
Generáli Viest a Golian
Katalógové číslo:  39
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  27.8.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 135 000
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 27. 8. 1994 príležitostnú poštovú známku "50. výročie Slovenského národného povstania - generáli Viest a Golian" v nominálnej hodnote 6 Sk.

Na viacfarebnej známke rozmerov 40 x 23 mm sú realizované portréty generálov R.Viesta a J.Goliana spolu s textom SNP 1944 - 1994, nápis SLOVENSKO a nominálna hodnota 6 Sk.Známka je doplnená kupónom na ktorom je stvárnený grafický motív s nápison SNP 1944-1994. Výtvarníkom emisie je akademický maliar Jozef Baláž. Rytcom emisie je akad. maliar Martin Činovský. Známku s
 kupónom vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a. s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní.

Slovenské národné povstanie, vyhlásené 29.8.1944 malo z hľadiska medzinárodnej prestíže bojujúcich národov pre náš štát mimoriadny význam ako akt organizovaného národného protifašistického odporu a ako také malo vplyv aj na povojnové usporiadanie stredoeurópskeho priestoru.
Generál Ján Golian (1906-1945) prvý veliteľ slovenskej povstaleckej armády. 5.septembra 1944 menovaný prededníctvom SNR za hlavného veliteľa Čs.brannej moci na Slovensku. Od 7.10.1944 bol zástupcom R.Viesta, ktorý ho nahradil v tejto funkcii.  3.11.1944 ho Nemci zajali v Pohronskom Bukovci a na neznámom mieste v Nemecku bol v r.1945 spolu s gen. Viestom popravený.
Generál Rudolf Viest (1890-1945) bol od 7.10.1944 veliteľom 1. Čs.armády (povstaleckej) na Slovensku. Príslušník čs.légií. 1939 emigroval cez Juhosláviu do Francúzska kde bol v r.1940 veliteľ divízie. V Londýne člen štátnej rady a minister čs.vlády. 7.10.1944 prevzal v Banskej Bystrici velenie armády.  3.11.1944 zajatý Nemcami.  V r.1945 spolu s gen. Golianom popravený v
 Nemecku.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 27. 8. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom