späť 1994/40 ďalej
50. výročie SNP
Francúzski partizáni
Katalógové číslo:  40
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  27.8.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 396 000
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 27. 8. 1994 príležitostnú poštovú známku "50. výročie Slovenského národného povstania - francúzski partizáni" v nominálnej hodnote 8 Sk.

Na viacfarebnej známke rozmerov 40 x 23 mm je znázornené umelecké stvárnenie myšlienky medzinárodného boja proti fašizmu s použitím motívu Strečna a pamätníka francúzskych partizánov. Na známke je text SLOVENSKO, NA VEČNÚ SLÁVU SYNOM FRANCÚZSKA a nominálna hodnota 8 Sk. Známka je doplnená kupónom na ktorom je stvárnený grafický motív s nápison SNP 1944-1994. Výtvarníkom emisie je akademický maliar Jozef Baláž. Rytcom emisie je akad. maliar Martin Činovský. Známku s kupónom vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a. s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou v náklade 3 000 000 ks.

Slovenské národné povstanie , vyhlásené 29.8.1944 bolo nedeliteľnou súčasťou spoločného medzinárodného zápasu ľudu európskych krajín proti hitlerovskému fašizmu. Účasť príslušníkov 27 národov a národností je v tejto emisii personifikovaná hrdinským bojom francúzskych partizánov pri obrane Strečna kam bol sústredený 5 dní trvajúci hlavný nápor nemeckej armády za účelom ovládnutia strategickej košicko-bohumínskej železnice. Na vrchu Zvonica pri Strečne bol v
 r.1956 odhalený pomník francúzskym partizánom, dielo L.Beisetzera a L.Snopka, ktorého citácia spolu s heslom je aj jedným z prvkov spracovania známky.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 27. 8. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom