späť 1994/41 ďalej
"Nad Tatrou sa blýska..."
Katalógové číslo:  41
Autor výtvarného návrhu známky:  Vincent Hložník
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  1.9.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  251 700
Autor motívu na FDC:  Vincent Hložník
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Vincent Hložník
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 1. 9. 1994 príležitostnú poštovú známku "Nad Tatrou sa blýska..." v nominálnej hodnote 34 Sk.

Viacfarebná známka rozmerov 23 x 4O mm je vytlačená na hárčeku rozmerov 66 x 80 mm. Na známke je text "Janko Matúška - spevec slovenský" a "Nad Tatrou sa blýska..., 1844-1994", ďalej potrét autora textu slovenskej hymny a alegorická postava slovenskej ľudovej piesne Kopala studničku, na nápev ktorej sa pieseň spieva. Sprievodný motív so symbolmi tvorby je umiestnený v
 dolnej časti hárčeka. Autorom emisie je akad. maliar Vincent Hložník. Rytcom je akad. maliar Martin Činovský. Hárček vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou v náklade 250 000 ks.

Pieseň Nad Tatrou sa blýska...- slovenská štátna hymna, vznikla v roku 1844 v dňoch odchodu študentov z bratislavského evanjelického lýcea do Levoče, ktorým študenti podporili činnosť Ľudovíta Štúra. Autor textu piesne Janko Matúška použil ako nápev slovenskú ľudovú pieseň Kopala studničku. Pieseň Nad Tatrou... sa stala najobľúbenejšou piesňou štúrovskej mládeže. Kolovala v odpisoch a jej záznamy nachádzame vo viacerých rukopisných spevníčkoch. Znárodnela - veď vznikla na melódiu ľudovej piesne a v čistej slovenčine. Za svoju ju prijali aj slovenskí dobrovoľníci v meruôsmom roku, vytlačili ju ako leták. V decembri 1918 sa prvá sloha stala súčasťou štátnej hymny Československej republiky a od 1. 1. 1993 prvé dve slohy tejto piesne sú hymnou samostatnej Slovenskej republiky.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 1. 9. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom