späť 1994/42 ďalej
75 rokov Univerzity Komenského
Katalógové číslo:  42
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Kállay
Rytina známky:  Martin Srb
Dátum vydania:  18.10.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 270 000
Autor motívu na FDC:  Dušan Kállay
Rytina FDC:  Martin Srb
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 18.10.1994 príležitostnú poštovú známku "75 rokov Univerzity Komenského" v nominálnej hodnote 12 Sk.

Dvojfarebná známka (zlatistá a čierna farba) s vyobrazením averzu univerzitnej medaily (autor O. Španiel), symbolmi jednotlivých fakúlt a latinskými nápismi je dielom akad. maliara Dušana Kállaya. Rytinu známky vytvoril Martin Srb. Známku rozmerov obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks v náklade 2 000 000 ks.

Základ založenia Univerzity Komenského v Bratislave vytvorilo v roku 1919 Národné zhromaždenie ČSR. V novokonštituovanom Československu vznikla tak prvá slovenská vysoká škola. Výučbou na Lekárskej fakulte započala svoju činnosť v školskom roku 1991/1920. Naviazala tak v šírení vzdelanosti na krátkodobé pôsobenie maďarskej Alžbetínskej univerzity (1914 - 1919) Bratislava). Založenie UK v Bratislave malo zásadný význam v rozvoji vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Priorita v založení Univerzity Komenského má určitú historickú paralelu s prvou vysokoškolskou inštitúciou , založenou na území Slovenska vôbec. Academia Istropolitana, založená kráľom Matejom Korvínom v roku 1467, aj keď pôsobila pomerne krátku dobu, predstavuje začiatky tradície Bratislavy ako vysokoškolského mesta, ktorú Univerzita Komenského svojím vznikom a prácou významne obohatila.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 18. 10. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom