späť 1994/43 ďalej
Dostihy v Mojmírovciach
Katalógové číslo:  43
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Grečner
Rytina známky:  Rudolf Cigánik
Dátum vydania:  25.10.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 095 000
Autor motívu na FDC:  Dušan Grečner
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Dušan Grečner
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo 25.10.1994 príležitostnú poštovú známku "Dostihy v Mojmírovciach" v nominálnej hodnote 2 Sk.

Známka bola vydaná pri príležitosti 180. výročia jedného z najstarších dostihov v Európe. Nápis na známke uvádza deň konania 1. ročníka dostihov v
 Mojmírovciach - 19.5.1814. Okrem koňa s pretekárom je na známke zobrazený aj najúspešnejší kôň z chovu v Mojmírovciach - Tajár (1811-1830), ktorý prvý ročník vyhral. Výtvarníkom emisie je akad. maliar Dušan Grečner. Rytcom je akad. maliar Rudolf Cigánik. Známku s tmavou kresbou na okrovej podtlači o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm na šírku, vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks v náklade 5 000 000 ks.

Známka bola vydaná pri príležitosti 180. výročia najstarších dostihov v strednej Európe, ktoré boli zorganizované na majetku grófa Jozefa Hunyadyho v
 Mojmírovciach (v niekdajšom Urmíne, 15 km južne od Nitry). Prvý ročník dostihových pretekov sa uskutočnil 19. mája 1814. Dráha bola vybudovaná medzi Poľným Kesovom a Veľkou Dolinou v dĺžke 2 600 m na majetku rodiny Hunyadyových. Popularita pretekov stúpala. V roku 1816 bolo na pretekoch prítomných okolo 40 000 divákov, medzi nimi viacerí arcivojvodovia - členovia cisárskej rodiny. V uvedenom období sa konali aj distančné preteky, ktoré mali dve etapy: Budapešť-Urmín, Urmín-Viedeň. Z chovu teplokrvných koní v Mojmírovciach bol najvýznamnejším kôň Tajár, ktorý vyhral viacero pretekov. Jeho kostra je uložená vo veterinárnom múzeu vo Viedni. Kresbu koňa podľa zachovaného dobového obrázku reprodukujeme na známke.

Známka platila v poštovom styku od 25. 10. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom