späť 1994/50 ďalej
Umenie
Janko Alexy: Dievčatá
Katalógové číslo:  50
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Bohumil Šneider
Dátum vydania:  15.12.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  393 000
Motív na FDC:  Janko Alexy: Heľpa (1931)
Rytina FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím diela of Janka Alexyho - Dievča z Heľpy (1931)
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 15. 12. 1994 príležitostnú poštovú známku "Janko Alexy: Dievčatá", zo série Umenie, v nominálnej hodnote 7 Sk.

Na známke pod reprodukciou pastelu okrem uvedenia nominálnej hodnoty sú texty: Dievčatá, 1932, Janko Alexy 1894-1970, Slovenská národná galéria. Autorom grafickej úpravy je akad. maliar Martin Činovský. Autorom rytín emisie je B. Šneider. Viacfarebnú známku rozmerov obrazovej časti 50 x 40 mm, na šírku, vytlačila PTC, a.s., Praha 5-farebnou oceľotlačou z
 plochých platní na tlačových listoch po 4 ks. Celkovo bolo vytlačených 400 000 ks známok.

Janko Alexy (25. 1. 1894 Lipt. Mikuláš - 22. 9. 1970 Bratislava) - národný umelec, maliar, spisovateľ. Študoval na Akadémii výtvarných umění v Prahe u V.Bukovaca, M. Pirnera a M. Švabinského. Tvoril v Martine, Piešťanoch a v Bratislave. Dielo Janka Alexyho má základný význam v rozvoji moderného slovenského umenia, najmä v jeho raných fázach, kedy obohatil vidiecko-žánrový prúd výtvarného prejavu. Jeho najvlastnejšou výtvarnou technikou bol pastel. Prínosom sú dekoratívne plošné žánrové pastely jesennej farebnosti, v ktorých vyjadril charakter zeme a ľudu. Venoval sa i vitrážam a tapisériám. Je autorom impresionisticky ladených poviedok a románov s
 autobiografickými prvkami. Venoval sa i výtvarnej publicistike.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 15.12. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom