späť 1994/51 ďalej
Umenie
Vincent Hložník: Býci
Katalógové číslo:  51
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Miloš Ondráček
Dátum vydania:  15.12.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  408 000
Motív na FDC:  Vincent Hložník: List z Apokalypsy (výrez)
Rytina FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím diela Vincenta Hložníka - Toaleta
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 15.12.1994 príležitostnú poštovú známku "Vincent Hložník: Býci", zo série Umenie, v nominálnej hodnote 14 Sk.

Na známke pod reprodukciou diela okrem uvedenia nominálnej hodnoty sú texty: Býci, 1969, Vincent Hložník, 1919, Slovenská národná galéria. Autorom grafickej úpravy je akad. maliar Martin Činovský. Autorom rytín emisie je M. Ondráček. Viacfarebnú známku rozmerov obrazovej časti 40 x 50 mm,na výšku, vytlačila PTC, a.s., Praha 5-farebnou oceľotlačou z plochých platní na tlačových listoch po 4 ks. Celkovo bolo vytlačených 400 000 ks.

Vincent Hložník - národný umelec, vysokoškolský profesor, maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg. Narodil sa 22. 10. 1919 vo Svederníku (okres Žilina). Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v
 Prahe v oddelení dekoratívnej a monumentálnej maľby (F. Kysela, J. Novák). V rokoch 1952-72 pôsobil na VŠVU v Bratislave, kde viedol oddelenie voľnej grafiky a kniž. ilustrácie, od r. 1958 prof., v rokoch 1960-64 rektor VŠVU. Vincent Hložník je najvýraznejšou osobnosťou výtvarnej generácie 2. svetovej vojny. V jeho diele prevláda humanistický a antifašistický tón. Pre jeho tvorbu je typická expresívna nadsádzka, suverénna kaligrafia a odvážna obraznosť. Osobitné postavenie v jeho diele má grafika a ilustrácia. Za svoju grafickú a ilustračnú tvorbu sa stal nositeľom mnohých významných ocenení doma i v zahraničí.

Známka platila v
 tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 15.12.1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom