späť 1994/52 ďalej
Lode
Nákladná loď EMS
Katalógové číslo:  52
Autor výtvarného návrhu známky:  Júlia Buková
Rytecká rozkresba známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  František Horniak
Dátum vydania:  30.12.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 600 000
Autor motívu na FDC:  Júlia Buková
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Júlia Buková
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 30. 12. 1994 tri príležitostné poštové známky v sérii "Lode":
5 Sk - nákladná loď typ EMS (NL EMS - označenie typu plavidla uvedené v pravom dolnom rohu známky)
8 Sk - nákladná loď typ Rýn ( označenie NL Rýn)
10 Sk - osobná loď pre 400 pasažierov (označenie OL 400)

Výtvarníčkou emisie je akad. maliarka Júlia Buková, rytecké rozkresby vytvoril akad. maliar Martin Činovský. Rytiny vytvorili František Horniak (5 Sk), akad. maliar Rudolf Cigánik (8 Sk) a akad. maliar Martin Činovský (10 Sk). Viacfarebné známky rozmerov obrazovej časti 40 x 23 na šírku vytlačila PTC, a. s. Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks v celkovom náklade po 5 000 000ks.

Za svojej bezmála 100-ročnej existencie bolo v Slovenských lodeniciach v Komárne vyrobených okolo 1 500 plavidiel. Súčasný nosný program predstavujú tri typy nákladných lodí novej generácie Rýn, EMS, Rostock. Námetom 5-korunovej známky je nákladná loď typu EMS, opúšťajúca doky. V
 pozadí je silueta mesta Komárno s jeho historickými dominantami, starou i novou zástavbou.

Známky platili v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 30. 12.1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom