1995/55 ďalej
Gazdovský spolok, Sobotište, 1845
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Rytecká rozkresba známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
55
Zdeno Brázdil
Rudolf Cigánik
Martin Činovský
8.2.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 165 000
Autor motívu na FDC:  Zdeno Brázdil
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Zdeno Brázdil
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 8. 2. 1995 príležitostnú poštovú známku "Gazdovský spolok, Sobotište, 1845" v nominálnej hodnote 9 Sk.

Rok 1995 je významným rokom pre celé slovenské a svetové družstevné hnutie. Pripomíname si 150. výročie vzniku prvého družstva na území Slovenskej republiky, Gazdovského spolku. ktoré bolo založené 9. 2. 1845 v Sobotišti. Bolo to aj prvé družstvo na európskom kontinente a druhé v Európe po družstve založenom v Anglicku v meste Rochdale. Zakladateľom a iniciátorom Gazdovského spolku bol Samuel Jurkovič. Bolo prvým úverovým družstvom, plniacim súčasne funkciu sporiteľne. Pre svojich členov - výnimočne aj na to odkázaných nečlenov - obstarával lacný úver z prostriedkov, ktoré vznikali pravidelným sporením a vkladaním úspor do družstevnej pokladne.

Známka je s portrétom Samuela Jurkoviča - zakladateľa spolku v popredí, budovou sobotišťskej radnice v pozadí a so sprievodnými textami "Gazdovský spolok založený v Sobotišti roku 1845" a "Samuel Jurkovič".
Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 8. 2. 1995 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom