späť 1995/56 ďalej
Rok ochrany európskej prírody
Horcokvet Clusiov (Ciminalis Clusii)
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
56
Kamila Štanclová
František Horniak
28.2.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
3 460 000
Autor motívu na FDC:  Kamila Štanclová
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Kamila Štanclová
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 28.2.1995 v sérii "Rok ochrany európskej prírody" príležitostnú poštovú známku "Horcokvet Clusiov" v nominálnej hodnote 2 Sk.

Horcokvet Clusiov - mimoriadne krásny a lákavý najkrajší horcovitý druh. Na Slovensku rastie od pahorkatinového stupňa (Slovenský kras) až po najvyššie polohy v Belianskych Tatrách. Je úplne chránený druh, hodnotený ako ohrozený taxón v našich horách, na mnohých lokalitách už vzácny.

Na známke je okrem vyobrazenia rastliny, jej názvu v slovenčine a latinčine aj text "Rok ochrany európskej prírody" a medzinárodný symbol roka.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 28.2.1995 až do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom