späť 1995/57 ďalej
Rok ochrany európskej prírody
Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
57
Kamila Štanclová
František Horniak
28.2.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
3 475 000
Autor motívu na FDC:  Kamila Štanclová
Rytina FDC :  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Kamila Štanclová
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 28. 2. 1995 v sérii "Rok ochrany európskej prírody" príležitostnú poštovú známku "Poniklec slovenský" v nominálnej hodnote 3 Sk.

Poniklec slovenský - symbol krásy slovenskej kveteny, jeden z najkrajších našich poniklecov s veľkým fialovým kvetom, západokarpatský endemit. Rastie na vápencových skalách v podhorských a horských oblastiach jedine v slovenských Západných Karpatoch a Chocholovskej doline v Poľsku. Je úplne chránený, veľmi ohrozený druh.

Na známke je okrem vyobrazenia rastliny, jej názvu v slovenčine a latinčine aj text "Rok ochrany európskej prírody" a medzinárodný symbol roka.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 28. 2. 1995 až do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom