späť 1995/58 ďalej
Rok ochrany európskej prírody
Rumenica turnianska (Onosma tornense)
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
58
Kamila Štanclová
František Horniak
28.2.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
2 260 000
Autor motívu na FDC:  Kamila Štanclová
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Kamila Štanclová
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC :  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 28. 2. 1995 v sérii "Rok ochrany európskej prírody" príležitostnú poštovú známku "Rumenica turnianska" v nominálnej hodnote 8 Sk.

Rumenica turnianska - rastie v Slovenskom krase v okolí obce Turnianske Podhradie, kde je na ploche 14 ha chránené nálezisko Turniansky hradný vrch s výskytom tohto druhu (okrem toho sa vyskytuje ešte v priľahlej časti Maďarska). Ako veľmi zriedkavý druh je úplne chránená, patrí do kategórie endemických druhov úplne alebo takmer úplne viazaných na územie Slovenska. Nikde inde na svete nerastie. Je zaradená do Červenej knihy Medzinárodnej únie ochrany prírody a prírodných zdrojov (IUCN) za flóru Slovenska.

Na známke je okrem vyobrazenia rastliny, jej názvu v slovenčine a latinčine aj text "Rok ochrany európskej prírody" a medzinárodný symbol roka. Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 28. 2. 1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom