späť 1995/60 ďalej
Nitra
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
60
Igor Benca
František Horniak
15.3.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
tlač neukončená
Autor motívu na FDC:  Igor Benca
Návrh na pečiatku:  Igor Benca
Tlačiareň FDC:  Kasico a.s., Bratislava
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 15. 3. 1995 výplatnú poštovú známku "Nitra" v nominálnej hodnote 2 Sk.

Nitra, významná archeologická lokalita, jedno z hlavných politických a hospodárskych centier Veľkej Moravy, sídlo Nitrianskeho kniežatstva, Svätopluka, biskupstva, kapituly a benediktínskeho kláštora na Zobore, pri ktorom bola zriadená najstaršia škola na Slovensku. Výsady slobodného kráľovského mesta jej udelil Belo IV. r. 1248.
Hrad pochádza z 11. stor., goticky bol prestavaný v 15. stor. Najstaršou časťou hradu je Vazilova veža a románska rotunda sv. Emerama z 12. stor. Gotický Horný kostol - katedrála sv. Emerama je z r. 1333-55. Hradný areál a archeologické pamiatky staroslovanského osídlenia sú národnou kultúrnou pamiatkou. Od r. 1984 je Nitra mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Na známke popri názve mesta a motívoch historickej sakrálnej architektúry je v pravom hornom rohu zobrazený mestský erb. Kresebná časť je v čiernej farbe s pozadím okrovoružovej farby.

Známku rozmerov 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 100 ks.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 15. 3. 1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom