späť 1995/65 ďalej
Europa
Mier a sloboda

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1995
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
65
Igor Rumanský
Rudolf Cigánik
5.5.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
oceľotlač z plochých platní
619 000
Autor motívu na FDC:  Igor Rumanský
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Igor Rumanský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 5.5.1995 príležitostnú poštovú známku "Mier a sloboda" z emisného radu "EUROPA" v nominálnej hodnote 8 Sk.

V rámci dlhodobého emisného radu "Europa", koordinovaného Radou Európy, bola pre rok 1995 vyhlásená téma "Mier a sloboda". Ideovou náplňou slovenskej emisie sú postuláty Veľkej protifašistickej koalície, ku ktorej sa vďaka SNP prihlásil aj slovenský národ - a to porážka fašizmu, sloboda ujarmených a mier celému svetu.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 5.5. 1995 až do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom