späť 1995/64 ďalej
Ľudovít Štúr

Grand Prix de l' Exposition WIPA, 1995, Viedeň
( 3. miesto )
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1995
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
64
Jozef Baláž
Martin Činovský
20.4.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
oceľotlač z plochých platní
214 800
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 20. 4. 1995 príležitostnú poštovú známku "Ľudovít Štúr" v hárčekovej úprave v nominálnej hodnote 16 Sk.

Ľudovít Štúr (1815-1856) - vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia, jazykovedec, kodifikátor spisovnej slovenčiny.
R. 1837-38 a 1840-43 pedagóg ev.lýcea v Bratislave. Filozoficko - historickými prednáškami zintenzívnil vlastenecké nadšenie mladej slovenskej inteligencie, ktorá dostala po ňom pomenovanie štúrovci. R. 1846 v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí zdôvodnil kodifikáciu nového celonárodného spisovného jazyka a dielom Náuka reči slovenskej mu dal pevnú gramatickú stavbu. Vydávaním Slovenských národných novín, požadovaním reforiem na uhorskom sneme v Bratislave, národnoobrannou publicistikou sa stal ideológom formujúceho sa slovenského národného hnutia. Stal sa jedným z hlavných predstaviteľov a vodcov slov. povstania 1848-49, vedúcim predstaviteľom SNR.
Portrét Ľ. Štúra je na známke doplnený profilom alegorickej postavy. Otvorená kniha a faximile podpisu dotvárajú motivicky kompozíciu v dolnej časti hárčeka.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 20. 4. 1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom