späť 1995/63 ďalej
Osobnosti
Ján Bahýľ
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
63
Igor Piačka
Bohumil Šneider
20.4.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 055 000
Autor motívu na FDC:  Igor Piačka
Rytina FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Igor Piačka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 20. 4.1995 príležitostnú poštovú známku "Ján Bahýľ" (1856 - 1916) zo série Osobnosti v nominálnej hodnote 6 Sk.

Ján Bahýľ (25.5. 1856 Zvolenská Slatina - 13.3.1916 Bratislava) - vynálezca, zaoberal sa konštruovaním lietajúcich strojov ( 17 vynálezov, vrtuľník s benzínovým motorom, balón so vzdušnou turbínou a iné).  Po vychodení ľudovej školy študoval za technického kresliča v Štátnej škole v Banskej Štiavnici. Vyštudoval vojenskú akadémiu vo Viedni. Bol dôstojníkom rakúsko - uhorskej armády a jej hlavným stavebným majstrom, špecialistom na stavanie vojenských pevností. Pôsobil v Bratislave, Ľvove, Krakove, Dubrovníku...
Od r. 1892 robil pokusy s prototypom vrtuľníka vlastnej konštrukcie. 13. 8. 1895 mu vynález vrtuľníka patentovali. Bol dlhý 6,5 m a mal hmotnosť 50 kg. Vzniesol sa 50 cm nad zem. Roku 1903 sa vzniesol Bahýľov vrtuľník do poldruhametrovej výšky a o dva roky neskôr sa dostal štyri metre nad zem - 15. 6. 1905 zaprotokolovala aj Medzinárodná vzduchoplavecká organizácia.

Známka je s portrétom vynálezcu, doplnená o motív vrtuľníka.
Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 20. 4. 1995 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom