späť 1995/62 ďalej
Osobnosti
Béla Bartók
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok:
62
Igor Piačka
Bohumil Šneider
20.4.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 085 000
Autor motívu na FDC:  Igor Piačka
Rytina FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Igor Piačka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 20. 4.1995 príležitostnú poštovú známku "Béla Bartók" (1881 - 1945) zo série Osobnosti v nominálnej hodnote 3 Sk.

Béla Bartók (25. 3. 1881 Sánnicolaul Mare, Rumunsko - 26. 9. 1945 New York, USA) - hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg a etnomuzikológ.  V rokoch 1892-99 študoval na gymnáziu v Bratislave, kam sa jeho ovdovelá matka Paula rod. Voitová (rodáčka z Martina) presťahovala.  Absoloval Hudobnú akadémiu v Budapešti, od r. 1907 pôsobil na nej ako pedagóg. R. 1940 emigroval do USA. Živým stykom s hudobným folkórom i poznaním moderných prúdov súčasného umenia si vytvoril svojský umelecký prejav. Pre slovenskú kultúru je najvýznamnejšia jeho etnomuzikologická práca. Slovenská ľudová pieseň a jej zápisy v Bartókovej zbierke ľudových piesní sú najpočetnejšie (3 409 nápevov a 4000 textov). V yšla aj samostaná zbierka Slovenské ľudové piesne I. II. Slovenská ľudová pieseň mala rozhodujúci vplyv na jeho tvorbu.  Za opakovaných pobytov na Slovensku vznikli aj niektoré významné diela. Kvinteto č. 77, Rapsódia pre klavír op.1., Tanečná suita.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 20. 4.1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom