späť 1995/67 ďalej
Slovenský skauting
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
67
Jozef Baláž
Miloš Ondráček
18.5.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 312 500
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 18. 5.1995 príležitostnú poštovú známku "Slovenský skauting" v nominálnej hodnote 5 Sk.

Skautské hnutie je dobrovoľné, nepolitické, vychovávajúce mladých ľudí, prístupné všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva v súlade s cieľom, princípami a metódami stanovenými zakladateľom hnutia Robertom Baden-Powellom. Prvé slovenské skautské oddiely boli založené na jar roku 1919, 75.výročie svojho vzniku oslávil Slovenský skauting v roku 1994.  18. svetové stretnutie skautov - Jamboree - sa uskutočnilo v auguste 1995 v Holandsku.

Známka je s dominujúcou kresbou skauta v zelenej farbe a červeno-modrým doplňujúcim motívom trikolóry a znaku Slovenského skautingu.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 18. 5. 1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom