späť 1995/68 ďalej
Návšteva pápeža Jána Pavla II.
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
68
Jozef Baláž
Martin Činovský
29.5.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 617 500
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 29. 5.1995 príležitostnú poštovú známku "Návšteva pápeža Jána Pavla II." v nominálnej hodnote 3 Sk.

Ján Pavol II. - Karol Wojtyla, prvý slovanský pápež a prvý netaliansky pápež od čias Hadriána VI. Narodil sa 18.5.1920 vo Wadoviciach v Poľsku. V r. 1944 začal tajne študovať teológiu, po oslobodení Poľska pokračoval v štúdiu na jagellonskej univerzite. 1.11.1946 bol vysvätený na kňaza. 4.7.1958 bol vymenovaný za titulárneho biskupa v Ombii a za pomocníka krakovskej stolice. 30.12.1963 bol vymenovaný za arcibiskupa krakovského a 26.6.1967 za kardinála. Bol už známou a uznávanou osobnosťou, keď ho 16. 10. 1978 kardináli v konkláve v relatívne mladom veku veľkou väčšinou hlasov zvolili za pápeža.

Spomedzi početných ciest, ktoré podnikol od svojho zvolenia za pápeža do mnohých krajín sveta, si pripomíname prvú návštevu pápeža u nás pred piatimi rokmi. Kresťania sa tešia na blížiacu sa druhú návštevu Slovenska.

Známka s portétom Jána Pavla II., pápežským erbom a mapou Slovenska, je v kresbe tmavočervenej farby na bledookrovej podtlači (včítane podtlače pod perforáciou).

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 29.5. 995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom