späť 1995/69 ďalej
100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
69
Miroslav Cipár
Josef Herčík
1.6.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
602 800
Autor motívu na FDC:  Miroslav Cipár
Rytina FDC:  Josef Herčík
Návrh na pečiatku:  Miroslav Cipár
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC :  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 1. 6. 1995 príležitostnú poštovú známku "100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku" v nominálnej hodnote 3 Sk.

V Kremnici v rodinnom dome slovenského národovca, historika a mestského archivára Pavla Križku dňa 30. marca 1895 založili jeho vnuci Aurel a Klement Lehotzkovci "známkový spolok", neskoršie pomenovaný Album, ktorého poslaním bolo "zbierať listové známky, čiže marky a ochraňovať ich pred záhubou". Spolok Album, prvá slovenská filatelistická organizácia na prelome 19. a 20. storočia položila základy organizovanej filatelie na Slovensku. Filatelistický odkaz spolku Album dnešných zberateľov poštových známok zaväzuje. Medzinárodná filatelistická výstava Dunajfila '95 nech je dokladom rozmachu filatelie.

Známka modro-šedo-čiernej farebnosti s textom " 100. výročie filatelie Spolok Album Kremnica 1895" a s vyobrazením 3 fragmentov známok v kompozičnom zoskupení pripomínajúcom 3 vŕšky zo štátneho znaku SR vyšla v hárčekovej úprave. Na hárčeku rozmerov 80 x 88 mm sú umiestnené 2 známky o rozmeroch obrazovej časti známky 50 x 19 mm (na šírku). V priestore medzihárčia medzi dvoma známkami je čiernou farbou vytlačený motív sumca, podobný logu výstavy a text "Dunajfila '95".

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 1.6.1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom