späť 1995/70 ďalej
Nová Baňa
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
70
František Horniak
František Horniak
15.6. 995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
tlač neukončená
Autor motívu na FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak
Tlačiareň FDC:  Tlačiareň Gerthoffer, Zohor
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15. 6. 1995 výplatnú poštovú známku "Nová Baňa" v nominálnej hodnote 4 Sk.

Nová Baňa - starobylé banské kráľovské mesto. Najstaršia písomná zmienka o osade Seunich a súčasne o baníctve je z roku 1337. K jej rozvoju prispeli bohaté náleziská zlatej rudy , takže už v polovici 14. str. sa vyvinula ako aglomerácia mestského typu. Najmä zničenie mesta Turkami v roku 1664, stavovské povstania a problémy spodnej vody pôsobili na rozvoj mesta retardačne. Zatopené šachty mal zachrániť "atmosferický ohňový stroj", vybudovaný v roku 1722 po prvý raz na európskom kontinente práve v Novej Bani. Roku 1723 tu vzniká účastinná spoločnosť na ťažbu zlata. V roku 1887 boli tunajšie bane pre nerentabilnosť zatvorené.

Zo stavebných pamiatok je dominantou niekdajšia radnica z 2. polovice 14. storočia (reprodukovaná na známke), farský kostol a kostol sv. Alžbety z roku 1391, súsošie Trojica z roku 1847 (tiež zobrazené na známke).

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 15. 6. 1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom