späť 1995/74 ďalej
100 rokov volejbalu
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
74
Dušan Nágel
František Horniak
16.8.995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 000 000
Autor motívu na FDC:  Dušan Nágel
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Dušan Nágel
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 16.8.1995 príležitostnú poštovú známku "100 rokov volejbalu" v nominálnej hodnote 9,- Sk.

Volejbal, ako športová hra, vznikol koncom 19.storočia v USA. V roku 1895 W.G.Morgan zaviedol v Holyoku hru, pri ktorej sa odbíjala lopta ponad zvýšenú tenisovú sieť. Hra sa rýchlo uplatnila najmä v organizáciach YMCA, ktorá ju šírila aj mimo územia USA. Veľký význam pri šírení volejbalu malo založenie FIVB r.1947 v Paríži. Olympijským športom sa stáva v r.1957 a na OH 1964 v Tokiu bol volejbal zaradený do programu OH. V roku stého výročia volejbalu má FIVB 210 členských národných federácií.

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 16.8.1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom