späť 1995/73 ďalej
Krásy našej vlasti
Vlkolínec
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
73
Martin Činovský
Martin Činovský
19.7.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 200 000
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC :  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 19.7.1995 tri príležitostné poštové známky série "Krásy našej vlasti". Ostatnou z nich je Vlkolínec v nominálnej hodnote 15 Sk.

Na známke je okrem názvu lokality a charakteristického architektonického motívu aj text "Unesco" vzhľadom na zaradenie uvedených lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredoslovenského sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorova. Uprostred tradičnej zástavby sa v
 centre obce zachovala zvonica z roku 1770 a studňa. Oba samostatné objekty sú takisto vybudované tradičnou technikou, pokryté tak, ako pôvodne strechy všetkých domov i hospodárskych stavieb, šindľom. Vlkolínec bol v rámci karpatského regiónu vyhodnotený ako najlepšie zachovaný reprezentant svojho druhu, čo bolo jedným z dôvodov, ktoré viedli k zápisu tejto lokality do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 19. 7. 1995 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom