späť 1995/72 ďalej
Krásy našej vlasti
Spišský hrad
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
72
Martin Činovský
Martin Činovský
19.7.995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 345 000
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 19.7.1995 tri príležitostné poštové známky série "Krásy našej vlasti". Druhou z nich je Spišský hrad v nominálnej hodnote 10 Sk.

Na známke je okrem názvu lokality a charakteristického architektonického motívu aj text "Unesco" vzhľadom na zaradenie uvedených lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Uchvacujúcemu urbanisticko - krajinárskemu komplexu stredného Spiša dominuje z vápencového brala vyrastajúca ruina Spišského hradu. Patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól tvorilo už v románskom období sídlo cirkevnej správy - Spišská Kapitula, v súčasnosti charakterizovaná impozantným dvojvežím katedrály sv. Martina. Tieto centrá moci a správy Spiša prepája svojou zástavbou podhradská osada, neskôr mestečko s typickými renesančno - barokovými meštianskymi domami, dnešné Spišské Podradie. Vápencovým masívom Dreveníka oddelená osada Žehra svojím včasnostredovekým kostolíkom sv. Ducha sa kvalitou nástenných malieb významovo pričleňuje k uvedeným pamiatkovým komplexom. Intaktná zachovalosť pamiatkových súborov typických pre obdobie stredoveku bola jedným z hlavných dôvodov zápisu Spišského hradu a pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 29. 4. 1994 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom