späť 1995/78 ďalej
Spolok sv. Vojtecha
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
78
Emil Sedlák
František Horniak
14.9.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 185 000
Autor motívu na FDC:  Emil Sedlák
Rytina FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Emil Sedlák
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC :  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 14. 9. 1995 príležitostnú poštovú známku "Spolok sv. Vojtecha" v nominálnej hodnote 4 Sk.

Kompozícia symbolických prvkov - kmeň stromu, portál budovy s nápisom Spolok sv. Vojtecha (tyrkysovozelenej a svetlohnedej farebnosti s čiernou kresbou), je uprostred so znakom SSV (v
 čiernej farbe).

Spolok sv. Vojtecha vznikol ako výsledok národnouvedomovacieho procesu Slovákov a zo snáh posilniť duchovnú a národnú obrodu, vzdelanie a osvetu. Založil ho Dr. Andrej Radlinský v r. 1870 v Trnave, kde má doteraz svoje sídlo. Napriek neustálym prekážkam a snahám o zlikvidovanie činnosť SSV sa úspešne rozvíjala. Vydaniami Svätého písma, náboženskej literatúry, obľúbených kalendárov (Pútnik svätovojtešský), populárnych rodinných kroník (Nábožné výlevy), učebníc, podielových kníh, Katolíckych novín i časopisov pre deti prenikol medzi široké vrstvy obyvateľstva a v podstatnej miere sa pričinil o udomácnenie upravenej Štúrom kodifikovanej spisovnej slovenčiny. SSV združoval katolícku inteligenciu, pôsobil aj medzi Slovákmi v zahraničí. Ako jediný celonárodný spolok po zastavení činnosti Matice slovenskej suploval všetky jej činnosti. Podporoval budovanie knižníc, založil Katolícku akadémiu, postavil vlastnú tlačiareň, emisnou aktivitou sa vypracoval na najväčšie slovenské vydavateľstvo, podnietil vznik Katolíckej moderny. Komunistický režim takmer zlikvidoval SSV. V súčasnosti, po rokoch obmedzovania, nadväzuje na bohatú tradíciu edičnej činnosti a spolkový život sa obnovuje.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 9. 1995 až do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom