späť 1995/79 ďalej
Clevelandská dohoda
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
79
Róbert Brun
František Horniak
20.10.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 180 000
Autor motívu na FDC:  Róbert Brun
Rytina FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Róbert Brun
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 20. 10. 1995 príležitostnú poštovú známku "Clevelandská dohoda" o nominálnej hodnote 5 Sk. Symbolický motív trojlistu lipy zakomponovaný v určitom geopriestore so siluetou mapy ČSR a uzavretý slovenskou trikolórou dopĺňa text "Clevelandská dohoda 22.-23.10.1915".

Clevelandská dohoda - prvý dokument o spoločnom postupe amerických Slovákov a Čechov v boji o získanie samostatnosti českých krajín a Slovenska v spoločnom štátnom zväzku s úplnou autonómiou Slovenska. Dohoda bola schválená na konferencii Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia v dňoch 22.-23.10.1915 v Clevelande. Roku 1918 na ňu nadviazala Pittsburská dohoda.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 20. 10. 1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom