späť 1995/80 ďalej
50. výročie založenia OSN

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1995
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky a kupónu: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
80
Ján Trojan
Václav Fajt
24.10.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
oceľotlač z plochých platní
427 000
Autor motívu na FDC:  Ján Trojan
Rytina FDC:  Václav Fajt
Návrh na pečiatku:  Júlia Piačková
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 24.10.1995 príležitostnú poštovú známku "50. výročie založenia OSN" v nominálnej hodnote 8 Sk.

Známka zobrazuje zoskupenie alegorických postáv, symbolov oslavy a mieru okolo personifikácie OSN, emblému organizácie a textu "1945 - OSN -1995" v prevažujúcej modro zlatistej farebnosti. Na súčasne vydávanom kupóne emisie je reprodukovaný jubilejný emblém 50. výročia založenia OSN, vytlačený je modrou farbou. Organizácia spojených národov (OSN) - medzinárodná univerzálna organizácia založená 24. 10. 1945 po ratifikácii Charty OSN väčšinou jej signatárov. OSN bola založená po ukončení druhej svetovej vojny pod dojmami jej devastácie, za účelom pomôcť stabilizovať medzinárodné vzťahy a zabezpečiť svetu mier založený na pevnejších základoch. Cieľom OSN je udržovať mier a bezpečnosť, rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy na zásadách rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, uskutočňovať medzinárodnú hospodársku, sociálnu, kultúrnu a humanitnú spoluprácu a byť strediskom, ktoré by uvádzalo do súladu úsilie štátov o doriešenie týchto cieľov. OSN má v súčasnosti 185 členov, čo sú takmer všetky krajiny sveta.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 24. 10. 1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom