späť 1995/81 ďalej
Vianoce '95
Katalógové číslo: 
Autor grafickej úpravy známky : 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
81
Martin Činovský s použitím diela Petra Pálku
Martin Činovský
27.10.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
2 355 000
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský s použitím diela Petra Pálku
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím diela Petra Pálku
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 27. 10. 1995 príležitostnú poštovú známku "Vianoce '95", o nominálnej hodnote 2 Sk.

Kukuričné šúpolie - prírodný materiál tradične používaný na Slovensku na výrobu šúpoľových figúrok, misiek, podnosov. Pri výrobe sa využívajú jeho vynikajúce vlastnosti - zaujímavá povrchová štruktúra, dobrá tvarovateľnosť vo vlhkom stave, farebná a tvarová stálosť po vysušení. Tvorivý um a zručná ruka ľudového tvorcu dokáže tomuto materiálu vdýchnuť život. Žena s bábätkom, žena s kolovrátkom, drevorubač, pastier, betlehem. Bohatosť námetov vychádza predovšetkým z tradičného spôsobu života na slovenskej dedine, významné miesto majú aj slovenské motívy viažúce sa ku kresťanským sviatkom - k Vianociam a Veľkej noci.

Práca so šúpolím má vyše tridsaťročnú tradíciu aj v rodine Pálkovcov. Ich tvorivosť a zručnosť boli v roku 1994 ocenené prvým miestom na Svetovom festivale ľudových betlehemov v Bellinghame v USA.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 27. 10. 1995 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom