späť 1995/82 ďalej
Umenie
Narodenie z Hlohovca
Katalógové číslo: 
Autor grafickej úpravy známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
82
Martin Činovský
Miloš Ondráček
30.11.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
oceľotlač z plochých platní
374 800
Motív na FDC:  detail Madony z reliéfu "Narodenie" z Hlohovca
Rytina FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC :  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 30. 11. 1995 príležitostnú poštovú známku "Narodenie z Hlohovca", zo série Umenie, o nominálnej hodnote 8 Sk.

Na známke pod reprodukciou diela okrem nominálnej hodnoty sú texty: Majster Narodenia z Hlohovca, 15. stor., Narodenie z Hlohovca, okolo 1485-1490, Slovenská národná galéria. Podľa štylistických znakov patrí reliéf Narodenie z Hlohovca do okruhu hornorýnsky orientovaného sochárstva. Predstavuje typ Adorácie narodenia Ježiška, v ktorom Panna Mária kľačí pred dieťatkom so zloženými rukami. Dieťa leží na cípe plášťa pridržiavanom anjelmi. Kompozícia dodržiava stredovekú hierarchiu jednotlivých postáv. Z umeleckého hľadiska sa vyznačuje elegantnou a kultivovanou formou a lyricky precíteným podaním. Jeho kvalita zodpovedá európskej úrovni neskorogotického sochárstva poslednej tretiny 15.stor. Reliéf pochádza z pôvodne gotickej kaplnky zo západnej časti zámku v Hlohovci. Neskôr bol umiestnený v strede hlavného barokového oltára z 18.stor. Jeho majster pôsobil pravdepodobne v Bratislave.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 30. 11. 1995 až do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom