späť 1995/83  
Umenie
Mikuláš Galanda: Dve ženy
Katalógové číslo: 
Grafická úprava známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
83
Martin Činovský
Rudolf Cigánik
30.11.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
oceľotlač z plochých platní
374 800
Autor motívu na FDC:  Mikuláš Galanda: Pierot s banjom, 1933, kresba červenou ceruzou
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím diela Mikuláša Galandu: Žena s vtáčikom, asi z rokov 1937-38, kresba tušom
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 30. 11. 1995 príležitostnú poštovú známku "Mikuláš Galanda: Dve ženy", zo série Umenie, o nominálnej hodnote 16 Sk. Na známke pod reprodukciou diela okrem nominálnej hodnoty sú texty: Mikuláš Galanda, 1895-1938, Dve ženy, 1931, Slovenská národná galéria.

Mikuláš Galanda (1895-1938) patrí k priekopníkom moderného umenia na Slovensku. V maliarstve priniesol nové, moderné formulovanie pojmu tradície, zbavené štylizovanej heroizácie a pátosu. Spolu s Ľudovítom Fullom vydávali v rokoch 1930-32 "Súkromné listy Fullu a Galandu", kde u nás jedinečným spôsobom proklamovali zásady avantgardnej tvorby. Galandov osobný štýl sa vykryštalizoval pod vplyvom kubizmu a surrealizmu do precízne budovanej pevnej formy oživenej zvláštnou poetickou imagináciou. Obraz "Dve ženy" je jedným z mála diel krátkeho surrealizujúceho obdobia, v ktorom sa venoval najmä kresbe. Z tvarového i maliarskeho hľadiska avizuje vrcholné tzv. ružové obdobie, ktoré nasledovalo.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 30. 11. 1995 až do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom