späť 1996/85 ďalej
Osobnosti
Jozef Cíger-Hronský
Katalógové číslo:  85
Autor výtvarného návrhu známky:  Rudolf Cigánik
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  15.2.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 050 000 ks
Autor motívu na FDC:  Rudolf Cigánik
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15. 2. 1996 príležitostnú poštovú známku "Jozef Cíger-Hronský" zo série Osobnosti o nominálnej hodnote 3 Sk.

Jozef Cíger-Hronský (23. 2. 1896 Zvolen - 13. 7. 1960 Luján, Argentína) - spisovateľ. Pôvodne učiteľ. R 1933 prešiel do služieb MS, pôsobil ako redaktor časopisu Slniečko, od r. 1933 tajomník a v
 rokoch 1940 - 45 správca Matice slovenskej. Pričinil sa o postavenie tlačiarne Neografia. R. 1945 emigroval, pôsobil ako predseda SNR v zahraničí, čestný predseda Spolku slov. spisovateľov a umelcov v zahraničí, r. 1959 založil MS v zahraničí, naposledy žil v Argentíne. Literárne debutoval zbierkou U nás a v literatúre pre deti prózou Najmladší Závodský. V poviedkach a románoch Chlieb, Jozef Mak zachytil sociálne rozpory na dedine. Literárny realizmus inovoval lyrickými prvkami a kompozičným experimentovaním (Pisár Gráč). V medzivojnovom období rozvinul tvorbu pre deti (Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Zlaté hodinky). V emigrácii dokončil a r. 1948 vydal román - legendu Andreas Búr Majster, ktorý znamená zavŕšenie tzv. lyrizovanej prózy.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 2. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom