späť 1996/86 ďalej
Osobnosti
Jozef Ľudovít Holuby
Katalógové číslo:  86
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  15.2.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 295 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15.2.1996 príležitostnú poštovú známku "Jozef Ľudovít Holuby" zo série Osobnosti o nominálnej hodnote 4 Sk. Známka s portrétom botanika je doplnená v pravom hornom rohu motívom ostružiny.

Dr. h. c. Jozef Ľudovít Holuby narodil sa 25.3.1836 v Lubine. Vyštudoval ev. teológiu v  Bratislave a vo Viedni. Pôsobil krátko ako kaplán v Skalici, v rokoch 1861 - 1909 ako ev. farár v Zemianskom Podhradí. Na penzii žil 13 rokov v Pezinku, kde zomrel 15. 6. 1923. Popri svojom povolaní sa venoval botanike, národopisu, archeológii a cirkevnej histórii. Jeho najväčšou láskou bola botanika. V bývalom Uhorsku bol prvým špecialistom zložitého rodu Rubus (ostružina). Viaceré rastliny prvý opísal, iné na jeho počesť pomenovali botanici jeho menom - Ophrys holosericea subsp. holubiana (hmyzovník čmeľovitý Holubyho). Uverejnil viac ako 550 vedeckých a populárno náučných prác v jazykoch slovenskom, českom, nemeckom a maďarskom. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a členom viacerých domácich a zahraničných vedeckých spoločností. Za celoživotnú vedeckú prácu mu roku 1922 udelili čestný doktorát Karlovej univerzity v Prahe. Napriek všetkým uznaniam zostal verný slovenskému národu, z ktorého vyšiel, veril v jeho kultúru a tradície.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 2. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom