späť 1996/87 ďalej
Ľudové zvyky
Veľká noc
Katalógové číslo:  87
Autor výtvarného návrhu známky:  Katarína Ševellová
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  15.3.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 055 000 ks
Autor motívu na FDC:  Katarína Ševellová
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Katarína Ševellová
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15.3.1996 príležitostnú poštovú známku "Ľudové zvyky" s veľkonočným námetom o nominálnej hodnote 2 Sk. Viacfarebná známka zobrazuje veľkonočnú oblievačku (2 postavy v kroji a ornamentálne motívy).

Ľudové zvyky - Veľká noc. Mimoriadne bohaté na jarné zvykoslovné prejavy boli už nedele pred Veľkou nocou (Smrtná a Kvetná nedeľa). Viažu sa k ním najzávažnejšie zvyky jarného zvykoslovia - symbolické vynášanie zimy a donášanie leta. Zvlášť zaujímavý je obrad vynášania zimy (zobrazený na FDC). Zimu symbolizovala slamená figurína oblečená do ženských šiat - Morena, Smrť, Kyselica. Mládež ju nosila so spevom po dedine a nakoniec ju hodili do vody alebo spálili. Obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska ale u Slovanov vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom, o ktorom možno s najväčšou pravdepodobnosťou tvrdiť, že sa zachoval ešte z dôb predkresťanských. K samotnej Veľkej noci sa viazalo veľa obradov a obyčajov. Na veľkonočný pondelok bolo v niektorých oblastiach Slovenska obvyklé šibanie vŕbovým korbáčom, v iných oblastiach kúpanie - oblievanie dievčat, prípadne oba zvyky súčasne. Tieto prejavy patria k najradostnejším a najveselším zvykom najmä mladých ľudí a v modifikovanej podobe pretrvávajú dodnes.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15.3.1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom