späť 1996/88 ďalej
Rok za odstránenie biedy
Katalógové číslo:  88
Autor výtvarného návrhu známky:  Júlia Piačková
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  15.4.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  183 300 ks
Autor motívu na FDC:  Júlia Piačková
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Júlia Piačková
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15.4.1996 príležitostnú poštovú známku "Rok za odstránenie biedy" o nominálnej hodnote 7 Sk v hárčekovej úprave.

Viacfarebná známka zobrazuje spustošenú krajinu, ktorou prechádza postava zanechávajúca za sebou život.

V roku 1994 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 1996 za Medzinárodný rok za odstránenie biedy. Jeho cieľom je vytvorenie väčšieho povedomia o skutočnosti, že odstránenie biedy je základom pre upevnenie mieru a zabezpečenia rozvoja. Svetový summit za sociálny rozvoj, za účasti vedúcich predstaviteľov zo 117 krajín, v roku 1995 prijal záväzky týchto krajín k  odstráneniu biedy, podpore plnej zamestnanosti a vytváraniu stabilných, bezpečných a spravodlivých spoločností.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15.4.1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom