späť 1996/89-90 ďalej
Europa
Izabela Textorisová, portrét
Katalógové čísla:  89 (portrét), 90 (štylizovaná postava)
Autor výtvarného návrhu známok:  Jozef Baláž
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  3.5.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  297 600 ks každá
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 3.5.1996 v rámci emisného radu "Europa" s tématickým zameraním na významné ženy sériu Izabela Textorisová s 2 príležitostnými poštovými známkami v nominálnych hodnotách po 8 Sk.

Na jednej známke emisie je portrét prvej slovenskej botaničky a súčasne dlhoročnej poštárky Izabely Textorisovej doplnený o kvet lýkovca voňavého, na druhej známke je zobrazená personifikovaná postava jej diela spolu s bodliakom Carduus Textorianus Marg. pomenovaným po nej. Známky sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste v dvoch skupinách po 4 známkach v
 šachovnicovom usporiadaní. Štvorice známok spája medzihárčie (perforované) reprodukujúce motív z herbára Textorisovej. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou oceľotlače z plochých platní. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Jozef Baláž. Rytiny známok a medzihárčia vytvoril akad. maliar Martin Činovský, rytinu FDC František Horniak.

Izabela Textorisová (16.3.1866 Ratková - 12.9.1949 Krupina) prvá slovenská botanička, svojím povolaním poštárka. Po skončení šiestej triedy základnej školy v r. 1877 sa už ďalej vzdelávala iba ako samouk. R. 1886 zložila poštársku skúšku v Revúcej a odišla pracovať na novozriadený poštový úrad do Blatnice, kde zostala po celý život. Túžba po vzdelaní bola u nej taká silná, že popri náročnej poštárskej práci, starostlivosti o rodičov a tri sestry a napriek všetkým predsudkom voči práci žien vo svojej dobe, naučila sa niekoľko jazykov,intenzívne sa venovala štúdiu rastlín, minerálov a speleológii. V odbore botaniky sa stala známou a uznávanou odborníčkou (najmä v znalosti flóry Turca). Zberala a určovala rastliny. Herbárové položky si vymieňala s mnohými známymi odborníkmi. Z jej rozsiahleho herbára, ktorý je uložený na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave čerpali a čerpajú informácie mnohí významní odborníci. Svoje poznatky zhrnula v práci "Floristické údaje z Turčianskej stolice" vydanej v roku 1913 v časopise Botanikai Kozleményiek. Uvádza v nej vyše 1OO rastlín, ktorých výskyt nebol dovtedy z Turca známy. Významný maďarský botanik A. Margittai pomenoval nový druh bodliaka, ktorý I. Textorisová našla v roku 1893 jej menom - Carduus textorisianus Marg. I. Textorisová sa aktívne zapájala do kultúrneho a národného diania u nás, kontaktovala sa s mnohými slovenskými vzdelancami, najmä spisovateľmi. Príspevky do časopisov písala zväčša pod pseudonymom. Hoci Izabela Textorisová nemala odborné školské vzdelanie, stala sa známou a uznávanou odborníčkou a celá botanická obec si vysoko váži jej prínos pre slovenskú vedu, čerpá z jej poznatkov a považuje ju za prvú slovenskú ženu - botaničku.

Známky platia v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 5. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom