späť 1996/93 ďalej
150 rokov Slovenských pohľadov
Katalógové číslo:  93
Autor výtvarného návrhu známky:  Peter Augustovič
Rytec známky:  Miloš Ondráček
Deň vydania:  30.5.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 205 000 ks
Autor motívu na FDC:  Peter Augustovič
Rytec FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Peter Augustovič
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 30.5.1996 príležitostnú poštovú známku "150 rokov Slovenských pohľadov" o nominálnej hodnote 18 Sk.

Známku so symbolickou kresbou (novinové stránky, geometrické trojvŕšie, silueta hôr) a nápisom "Slovenské pohľady, 1846" vo farebnosti čierno-červeno-modrej o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Peter Augustovič. Rytiny vytvoril Miloš Ondráček.

Časopis Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život založil roku 1846 národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban. Jeho projekt vedeckého a literárneho periodika plne zapadal do aktivity štúrovcov, ktorí chceli pozbierať slovenské národné sily, obhájiť autentickosť, práva a jedinečnú kultúru Slovákov v nežičlivých pomeroch Uhorska. "Slovenské pohľady ako európsky symbol sú jednou z našich najväčších hrdostí. Keby slovenská kultúra nemala Slovenské pohľady, bola by určite inou kultúrou. Bez nich by sme boli úplne iný národ. Slovenské pohľady istým spôsobom registrovali všetky spory a snaženia slovenskej pospolitosti." povedal na oslavách výročia časopisu v Budmericiach minister kultúry Ivan Hudec.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 30.5. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom