späť 1996/95 ďalej
Senica
Katalógové číslo:  95
Autor výtvarného návrhu známky:  František Horniak
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  14.6.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  tlač neukončená
Autor motívu na FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak
Tlačiareň FDC:  Kníhtlač Gerthoffer, Zohor
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 14.6.1996 výplatnú poštovú známku "Senica" o nominálnej hodnote 6 Sk s vyobrazením erbu mesta na dekoratívnom pozadí a nápisom Senica na páske.

Autorom výtvarných návrhov emisie a súčasne aj rytcom známky je František Horniak. Známku o rozmeroch obrazovej časti 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače (tmavomodrej farby) v kombinácii s hĺbkotlačou (farba červená a žltá) na tlačových listoch po 100 ks.

Okresné mesto Senica je významným hospodárskym a kultúrno-spoločenským mestom Záhoria. Prvé písomné správy o obci sú z roku 1217 a mestské privilégia dostala v roku 1396. K jej rýchlemu rastu napomáhala výhodná poloha, keďže ležala na hlavnej ceste z Čiech a Moravy do Uhorska. Táto tzv. česká cesta viedla priamo stredom obce. V 17. a 18. storočí sa začalo mesto hospodársky vzmáhať prisťahovaním mnohých zručných remeselníkov. Vznikali rôzne cechy, pivovar, zvonolejáreň, rozvíjajú sa nové výroby ako spracovanie vlny na súkno, výroba piva a liehu. Dnešná Senica s počtom obyvateľov vyše 21 tisíc vznikla pričlenením obcí Sotiná, Čáčov a Kunov.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 6. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom